Szkolenia MSR/MSSF

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń z zakresu MSR/MSSF realizowanych wspólnie z BDO Academy.

Nasze szkolenia dotyczą zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w praktyce raportowania statutowego grup kapitałowych notowanych na GPW. W ramach szkolenia nasi eksperci zapoznają uczestników również z aktualnymi wymogami w tym zakresie.

Cechą wyróżniającą nasze szkolenia z MSR/MSSF jest ich warsztatowy charakter poparty prezentacją rozwiązań informatycznych wspierających proces raportowania giełdowego oraz umożliwiających jego automatyzację.