Doradztwo IT

BDO Solutions świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia zarządów grup kapitałowych w procesie wdrożenia zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Usługi doradztwa w zakresie IT:

  • analiza koncepcji zarządzania grupą kapitałową wraz z jej opisem i uszczegółowieniem niezbędnym dla potrzeb informatyzacji i automatyzacji procesu
  • analiza potrzeb i oczekiwań osób zarządzających mająca na celu opracowanie wymagań funkcjonalnych dotyczących planowanego rozwoju narzędzi informatycznych
  • doradztwo w procesie wyboru nowego rozwiązania IT poprzez analizę dostępnych na rynku narzędzi, opracowywanie rekomendacji dotyczących optymalizacji wyboru wraz z doradztwem na etapie postępowania ofertowego
  • analiza wykorzystania istniejących narzędzi wraz z oceną zakresu niezbędnych modyfikacji w celu sprostania aktualnym potrzebom i oczekiwaniom osób zarządzających grupą kapitałową
  • doradztwo w procesie wdrożenia nowych rozwiązań IT w celu optymalizacji wykorzystania ich funkcjonalności
  • doradztwo przy konfiguracji wzajemnych relacji pomiędzy istniejącymi i nowo wdrażanymi rozwiązaniami IT w celu uporządkowania procesu zarządzania danymi
  • wdrożenie narzędzi do raportowania, konsolidacji, planowania i budżetowania klasy Business Intelligence