Zarząd

dr Andre Helin

Prezes Zarządu

Wybitny ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wysoko ceniony doradca, wykładowca wielu szkoleń, autor licznych podręczników i fundamentalnych publikacji stanowiących standard w polskiej rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Danish State Authorized Public Accountant, polski biegły rewident. Jeden z nielicznych w Polsce ekspertów posiadających uprawnienia biegłego rewidenta w dwóch krajach. Posiada wieloletnią praktykę we współpracy z instytucjami finansowymi, krajowymi i zagranicznymi grupami kapitałowymi, spółkami giełdowymi, przedsiębiorstwami rodzinnymi. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Promocji Kadr, były wieloletni członek Komisji ds. Standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Doradzał Radzie Polityki Pieniężnej i Prezesowi NBP w zakresie zastosowania MSR w instytucjach finansowych.

Piotr Gracz

Członek Zarządu

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w międzynarodowych projektach oraz usługach doradczych świadczonych na rzecz grup kapitałowych. Zarządza praktyką w obszarze usług IT, tax compliance, HR oraz kadrowo-płacowym. Specjalizuje się w planowaniu, strukturyzowaniu i optymalizacji procesów outsourcingowych. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Business Services & Advisory jest odpowiedzialny m.in. za nadzór usług doradczych w obszarze sprawozdawczości i konsolidacji z użyciem narzędzi BDO Reporting Suite opartych na produkcie IBM Cognos. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe i europejskie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

Sławomir Chrzanowski

Członek Zarządu

Zarządza Działem Szkoleń BDO (BDO Academy) oraz filiami BDO działającymi pod markami: Polexpert, Eurodirect, Infor Training. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami szkoleniowo-doradczymi oraz technologicznymi, zdobyte jako dyrektor zarządzający, partner czy członek zarządu (Infor SA., Edustacja, FRRwP). Odpowiedzialny za rozwój działalności szkoleniowej BDO oraz działalności doradczej związanej z pozyskiwaniem środków unijnych. Współautor licznych projektów szkoleniowych, ekspert w zakresie rynku szkoleniowego, marketingu szkoleń i usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie w projektach przejmowania i łączenia spółek.