Nasza misja

Wizja

Naszą wizją jest posiadająca wysoki kapitał intelektualny firma mająca ugruntowaną pozycję na rynku, zdolna do podejmowania coraz większych przedsięwzięć. Zamierzamy konkurować w długim okresie w warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia dzięki posiadanym zasobom ludzkim i ciągłemu nieustannemu pogłębianiu wiedzy. W okresie najbliższych 5 lat pragniemy znaleźć się w czołowce polskich firm świadczących usługi doradcze i konsultingowe.

 

Misja

Być wiodącą firmą świadczącą wysokiej jakości usługi doradcze ukierunkowane na dostarczanie inowacyjnych rozwiązań w zakresie zintegrowanej rachunkowości i ich implementacji w systemach informatycznych dla Grup Kapitałowych.