poniedziałek, 19 listopad 2012

Nowa publikacja BDO SOLUTIONS - Biegły rewident a „ostatnia mila” sprawozdawczości finansowej i zarządczej

W dniu dzisiejszym ukazał się listopadowy biuletyn BDO Rewizja Finansowa nr 4 (4) 2012.

W tym wydaniu biuletynu, w dziale Technologie informatyczne ukazał się artykuł Natalii Kucharskiej i Adama Kucharskiego Biegły rewident a „ostatnia mila” sprawozdawczości finansowej i zarządczej.

"W ostatnim okresie nastąpiła zauważalna zmiana techniki sporządzania sprawozdań finansowych, co w pierwszej kolejności dotyczy grup kapitałowych, sporządzających skonsolidowane raporty dla potrzeb zarządczych oraz dla potrzeb statutowych. Wspomniana zmiana została spowodowana dynamicznym rozwojem technologii informatycznych w aspekcie ich zastosowania w szeroko pojętej rachunkowości.

Artykuł przedstawia analizę aktualnej praktyki sprawozdawczości oraz jej wpływ na jakość rachunkowości, w tym badania sprawozdań finansowych. Ponadto autorzy zwracają uwagę na problemy generowane przez manualne podejście do przygotowania sprawozdań finansowych i raportów zarządczych.

Przedstawiono również praktyczne aspekty automatyzacji sprawozdawczości finansowej wraz z analizą ich potencjalnego wpływ na proces rewizji finansowej."

Pełny tekst artykułu w Biuletynie BDO Biegły rewident a „ostatnia mila” sprawozdawczości finansowej i zarządczej