wtorek, 16 lipiec 2013

Nowa publikacja BDO SOLUTIONS - Implementacja najnowszych technologii IT w BDO Reporting Suite

W dniu dzisiejszym ukazał się lipcowy biuletyn BDO Rewizja Finansowa nr 4 (8) 2013.

W tym wydaniu biuletynu, w dziale Technologie informatyczne ukazał się artykuł Natalii Kucharskiej i Adama Kucharskiego dot. implementacja najnowszych technologii informatycznych w BDO REPROTING SUITE do konsolidacji oraz automatyzacji raportowania finansowego i zarządczego.

"Zakres zastosowania BDO Reporting Suite istotnie wykracza poza ramy sprawozdawczości finansowej wspierając również proces sporządzania skonsolidowanych prognoz i budżetów oraz umożliwiając implementację zaawansowanych modeli kontrolingowych dla grup kapitałowych. BDO Reporting Suite pobiera dane z dowolnej liczby i rodzaju finansowych i pozafinansowych źródeł informacji, integrując je w jednolitą platformę kalkulacji i raportowania. Ponadto omawiane narzędzie udostępnia ich wielowymiarowe raportowane z wykorzystaniem jego bazowej funkcjonalności, czyli skonfigurowanie procesu obiegu i zatwierdzania dokumentów, automatyzacji procesu walidacji, szybkie przygotowanie prezentacji danych na spotkania robocze lub raportowanie na platformie Business Intelligence z wykorzystaniem jej natywnych funkcjonalności.

W sferze technologicznej najnowsza wersja BDO Reporting Suite zbudowana jest w trójwarstwowej architekturze: serwer aplikacyjny, serwer(-y) bazy danych / serwer(-y) TM1 z kostkami OLAP, klient; połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami architektury są szyfrowane. Firma IBM poinformowała o możliwości udostępnienia wykorzystywanych w BDO Reporting Suite narzędzi również w chmurze (ang. cloud).

Ciekawostkę stanowi fakt, że firma IBM wdraża obecnie oprogramowanie wykorzystywane w najnowszej wersji BDO Reporting Suite dla potrzeb swojej sprawozdawczości zintegrowanej (o czym poinformowała podczas konferencji Vision 2013, która odbyła się w Orlando na Florydzie pod koniec maja bieżącego roku)."

Pełny tekst artykułu w Biuletynie BDO Implementacja najnowszych technologii IT w BDO Reporting Suite do konsolidacji oraz automatyzacji raportowania finansowego i zarządczego