środa, 25 wrzesień 2013

BDO SOLUTIONS partnerem śniadania biznesowego Harvard Business Review Polska

Nasza firma była partnerem śniadania biznesowego p.t. „Poznaj skuteczne metody wykorzystania raportów kwartalnych" zorganizowanego przez Harvard Business Review Polska oraz IBM Polska we Wrocławiu 25 września 2013 roku.

W omawianą tematykę wprowadził uczestników Antoni Bielewicz z Harvard Business Review Polska.

Swoją prezentację „5 sekretów efektywnej realizacji obowiązkowej sprawozdawczości finansowej" przedstawił Adam Kucharski, dyrektor BDO Solutions. Wystąpienie dotyczyło problematyki sporządzania śródrocznych i rocznych raportów giełdowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.

W kolejnym wystąpieniu Wojciech Rembikowski (Wiceprezes Zarządu Impel S.A.) przedstawił referat „Jakie są prawdziwe cele i korzyści obowiązkowego raportowania. Raportowanie finansowe na giełdę: efektywne narzędzie zarządzania i promocji firmy".

Dalszą część śniadania wypełnił komentarz technologiczny Rafała Kupisa (IBM Polska) „Automatyzacja procesów raportowania źródłem dodatkowej wartości dla spółek giełdowych".

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem dotychczasowych prelegentów oraz Kazimierza Przełomskiego – Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego Selena S.A.

W śniadaniu biznesowym wzięło udział około 40 osób – prezesi i dyrektorzy finansowi firm z województwa dolnośląskiego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku New Connect.

Więcej informacji w Biuletynie BDO Śniadanie biznesowe Harvard Business Review Polska