środa, 16 październik 2013

Certyfikaty BDO dla Microsoft AX 2012 i Microsoft NAV 2013 PL

Członek Zarządu naszej firmy Pan Piotr Gracz wziął udział w konferencji Microsoft, gdzie przedstawił rezultaty certyfikacji systemów Microsoft Dynamics AX 2012 oraz Microsoft NAV 2013 PL na zgodność z ustawą o rachunkowości przeprowadzonej przez BDO Sp. z o.o.

W dniu 25 września 2013 roku zostały wydane certyfikaty o następującej treści:

"Spółka BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą "Microsoft Dynamics AX 2012" pod kątem zgodności z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Podmiot badający zaświadcza o pełnej zgodności programu "Microsoft Dynamics AX 2012" z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Raporty dotyczące badania programu w zakresie zgodności z Ustawą o Rachunkowości oraz prawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych stanowią załacznik do niniejszego Certyfikatu".

"Spółka BDO Sp. z o.o. przeprowadziła badanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą "Microsoft Dynamics NAV 2013 PL" pod kątem zgodności z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Podmiot badający zaświadcza o pełnej zgodności programu "Microsoft Dynamics NAV 2013 PL" z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Raporty dotyczące badania programu w zakresie zgodności z Ustawą o Rachunkowości oraz prawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych stanowią załacznik do niniejszego Certyfikatu".