wtorek, 03 czerwiec 2014

Nowa publikacja BDO SOLUTIONS - Wdrożenie koncepcji zintegrowanej rachunkowości w grupie kapitałowej

W dniu dzisiejszym ukazał się czerwcowy biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 6 (80) 2014.

W tym wydaniu biuletynu, w dziale Rachunkowość w praktyce ukazał się artykuł Natalii i Adama Kucharskich na temat wdrożenia koncepcji zintegrowanej rachunkowości w grupie kapitałowej.

"Działalność gospodarcza współczesnych grup kapitałowych obejmuje różne procesy biznesowe, w tym procesy o charakterze podstawowym (przykładowo zarządzanie grupą kapitałową, zakup materiałów i towarów, produkcja wyrobów i usług, sprzedaż i marketing) oraz procesy pomocnicze (np. działalność badawczo-rozwojowa, centrum usług wspólnych z zakresu księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, informatyki). Poszczególne procesy biznesowe są realizowane przez różne podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarówno w kraju, jak i zagranicą. Transakcje zewnętrzne i wewnątrzgrupowe mogą mieć mniej lub bardziej złożony charakter, a ich realizacja następuje w różnych walutach, co jest uwarunkowane specyfiką konkretnej jednostki oraz wymogami rynków, na których ta jednostka działa.

Wyzwanie dla osób zarządzających grupami kapitałowymi stanowi taka organizacja złożonego procesu obiegu, ewidencji, przetwarzania, analizy i raportowania danych finansowych i niefinansowych, która zaspokoi potrzeby informacyjne konkretnej spółki w wymiarze zarządczym, finansowym i podatkowym oraz pozwoli na zaprezentowanie wiarygodnych danych do wieloaspektowych analiz zarządczych na poziomie całej grupy kapitałowej, co dotyczy zarówno danych historycznych, jak i danych planowanych.

Zdaniem autorów niniejszego artykułu, spełnienie powyższych wymogów jest niemożliwe bez opracowania grupowego modelu rachunkowości, który uwzględni potrzeby informacyjne osób zarządzających zarówno grupą kapitałową jak i poszczególną spółką oraz dostarczy informacji niezbędnych do spełnienia wymogów z zakresu sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

Model powinien bazować na koncepcji zintegrowanej rachunkowości, która zakłada konwergencję systemów rachunkowości finansowej i zarządczej z uwzględnieniem wymogów dotyczących rozliczeń podatkowych poprzez zapewnienie spójności danych źródłowych zasilających system informacyjny rachunkowości oraz zastosowanie jednolitego podejścia do rozliczenia transakcji biznesowych. Jest to integracja na poziomie transakcyjnym, która skutkuje spójnym raportowaniem danych w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb informacyjnych szerokiego grona ich odbiorców. ..."

Pełny tekst artykułu w Biuletynie BDO Wdrożenie koncepcji zintegrowanej rachunkowości w grupie kapitałowej