poniedziałek, 07 październik 2013

Nowa publikacja BDO SOLUTIONS - Zintegrowana rachunkowości - rewolucję czas zacząć ...

W dniu dzisiejszym ukazał się październikowy biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 10 (72) 2013.

W tym wydaniu biuletynu, w dziale Rachunkowość w praktyce ukazał się artykuł Adama Kucharskiego na temat zintegrowanej rachunkowości w jednym systemie ewidencyjnym – BDO Reporting Suite Integrated Solution.

"Koncepcja zintegrowanej rachunkowości stanowi fundament teoretyczny BDO Reporting Suite Integrated Solution i bazuje na połączeniu w jednym systemie ewidencyjnym informacji źródłowych, które zasilają system rachunkowości finansowej, stanowiąc jednocześnie dane historyczne w systemie sprawozdawczości zarządczej oraz zaspokajając potrzeby rachunkowości podatkowej.

W praktyce niejednokrotnie podejmowano próby implementacji powyższej koncepcji zarówno na poziomie pojedynczej jednostki, jak i na poziomie grupy kapitałowej w oparciu o różnorodne narzędzia informatyczne. Jednak problem nie został rozwiązany, co wynika – zdaniem autora – z braku kompleksowego spojrzenia na zagadnienie zarówno od strony merytorycznej, jak i narzędziowej.

Etap cząstkowego rozwiązywania wybranych problemów organizacyjnych i technicznych z zakresu szeroko pojętej rachunkowości grupy kapitałowej dobiega końca. BDO Reporting Suite Integrated Solution – rozwiązanie oparte na narzędziach klasy Business Intelligence – pozwala w sposób kompleksowy rozwiązać problemy gromadzenia, przetwarzania i analizy rozproszonych, pochodzących z różnych obszarów biznesowych danych finansowych oraz pozafinansowych poprzez wdrożenie koncepcji Zintegrowanej Rachunkowości. Rewolucję czas zacząć ..."

Pełny tekst artykułu w Biuletynie BDO Zintegrowana rachunkowość - rewolucję czas zacząć ...