Książki

Szczególnie polecamy publikacje BDO:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych 

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według MSSF

Rachunkowość i opodatkowanie Spółek Kapitałowych

Pełny wykaz możesz znaleźć tutaj