poniedziałek, 03 listopad 2003

Problemy z ustalaniem podatkowej wartości firmy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

Rewizja Finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, III Doroczna Konferencja Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2003