czwartek, 20 listopad 2003

Należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące wartość należności w sprawie bilansowym i podatkowym

prelegent: Natalia Kucharska

Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości, IV Doroczna Konferencja Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2004