środa, 16 listopad 2005

Zastosowanie wybranych metod predykcji bankructwa w rewizji sprawozdań finansowych

prelegent: Natalia Kucharska

Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna Kraków, 2005