czwartek, 20 listopad 2008

Nowe technologie informatyczne - kolejne wyzwanie dla biegłego rewidenta

prelegent: Natalia Kucharska, Adam Kucharski

IX Doroczna Konferencja Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2008