piątek, 28 październik 2011

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w nowoczesnych narzędziach informatycznych

prelegent: Natalia Kucharska, Adam Kucharski

XII Doroczna Konferencja Audytingu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka, 28 październik 2011