czwartek, 18 wrzesień 2003

Odroczony podatek dochodowy – komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi. WSPiM w Chrzanowie, 2003