środa, 12 listopad 2003

Zasada kontynuacji w sprawozdawczości finansowej

Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003