czwartek, 20 listopad 2003

Należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące wartość należności w sprawie bilansowym i podatkowym

Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości, IV Doroczna Konferencja Audytingu, Materiały pokonferencyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004