piątek, 12 listopad 2004

Upadłość a prawo bilansowe i podatkowe

Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Międzynarodowa konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Bielsko-Biała, 2004