środa, 02 luty 2005

Zastosowanie analizy finansowej do przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych

Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 2(70)/2005. C.H. Beck, 2005