poniedziałek, 08 sierpień 2005

Identyfikacja sytuacji kryzysowych w trakcie badania sprawozdań finansowych

Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 7-8/2005(75). C.H. Beck, 2005