poniedziałek, 26 wrzesień 2005

Wycena metodą księgową w warunkach zagrożeń kontynuacji działalności

Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Kreos, 2005