środa, 16 listopad 2005

Zastosowanie wybranych metod predykcji bankructwa w rewizji sprawozdań finansowych

Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005