czwartek, 02 luty 2006

Sprawozdanie finansowe jako źródło analizy zagrożeń kontynuacji działalności

Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 2/2006. C.H. Beck, 2006