wtorek, 04 kwiecień 2006

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie rozpoznania sytuacji kryzysowej

Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 4/2006. C.H. Beck, 2006