piątek, 05 maj 2006

Charakterystyka wybranych metod predykcji bankructwa opartych na modelach ekonometrycznych

Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 5/2006. C.H. Beck, 2006