środa, 29 listopad 2006

Identyfikacja zagrożeń kontynuacji działalności w opinii biegłych rewidentów

Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów O/Kraków, 2006