poniedziałek, 15 październik 2007

Wybrane problemy implementacji koncepcji zintegrowanej rachunkowości

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunkowość a controlling”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007