piątek, 01 październik 2010

Czy wdrożenie modelu zintegrowanej rachunkowości może ograniczyć ryzyko podatkowe ?

XII Gazeta Giełdy PARKIET, nr 201 (4326), 2010