piątek, 28 październik 2011

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w nowoczesnych narzędziach informatycznych

XII Doroczna Konferencja Audytingu, Materiały pokonferencyjne. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 28 października 2011