Baza wiedzy

Nasza baza wiedzy adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką współczesnej rachunkowości w grupach kapitałowych i jej implementacji w systemach informatycznych.

Wybrane publikacje oraz referaty wygłoszone na konferencjach z zakresu rachunkowości i audytu odnoszą się przede wszystkim do zagadnień zastosowania informatyki w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i potrzeb grup kapitałowych.

Publikacje książkowe stanowią dorobek ekspertów BDO i prezentują aktualną wiedzę z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych, regulacji zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, wymogów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

IBM Showcase zawiera na bieżąco aktualizowaną informację wprost ze stron firmy IBM dotyczącą zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych w obszarze analityki biznesowej wykorzystywanych w naszym rozwiązaniu BDO REPORTING SUITE Integrated Solution.

W biuletynach BDO znajdą Państwo nasze artykuły na temat informatyzacji rachunkowości w grupach kapitałowych adresowane do kadry zarządzającej, działów IT i pracowników służb finansowo-księgowych oraz biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe tych podmiotów.